Tworzenie stron WWW[zaloguj] / Dodaj stronę / Dodaj wizytówkę / Najczęściej wyszukiwane / Regulamin / Kontakt

wizytówka stron

wyszukiwarka stron WWWhttp://www.neurotranslacja.com

strony eu

http://www.neurotranslacja.com

adres: http://www.neurotranslacja.com

http://www.neurotranslacja.com

Za pomocą metod, które są dobierane zarówno do indywidualnych preferencji klienta, jak i do jego zapotrzebowania, specjaliści Ośrodka Psychofizjologicznego dążą do trwałych zmian w swoich klientach. Stałe zmiany są możliwe dzięki wpływowi na fizjologię neuronów, stąd nazwa Psychofizjologiczny. Poruszamy neurony do zmiany i do budowania w człowieku jedności, poczucia, że to ja powoduję decyzję i że moja decyzja jest trwała, a nie zmienia się w zależności od zmiennych stanów emocjonalnych. W ośrodku pracujemy metodami aktywnymi: prowadzimy klientów do celu osiągnięcia założonego rezultatu. Wychodzimy z założenia, że to terapeuta jest siłą aktywną do ukierunkowania i utrwalenia umiejętności w podświadomości klienta. Następnie utrwalamy zmiany w podświadomości tak, żeby osiągnąć trwałą, widoczną wartość dodaną. Według potrzeby klienta przedstawiamy wyniki zmiany: porównanie zmiany wzorca fal mózgowych klienta na początku terapii, w trakcie jej trwania i na końcu. Stosujemy również w sytuacjach uzasadnionych i uzgodnionych z klientem jedną z najsilniejszych form hipnozy do nerwic, dzięki czemu posiadamy efekty w zmianie głębokich nawyków neuronalnych w tym mrowienia, ataków paniki lęków, ściskania pęcherze itp.

stronywww.eu